கண்ணீர் அஞ்சலி

General Secretary | 30 Jan 2022

Dr.S. Chandrasekaran, AUT, Retd., TAMIL PROFESSOR, DB JAIN COLLEGE, THORAPPAKKAM , CHENNAI . மறைந்த பேராசிரியர் AUTல் முக்கிய பங்கு வகித்த ,போராட்டங்கள் அனைத்திற்கும் முழக்கங்கள் தயாரித்துக் கொடுப்பவர்,AUTல் பல முக்கிய பொறுப்புகள் வகித்தவர். சிறந்த வழிகாட்டிகளில் ஒருவர். அவருக்கு AUT கண்ணீர் அஞ்சலி செலுத்துகிறது.

Related Posts

How to Select the Very best Virtual Info Room Program

Zonal Secretary - Zone V |

There are many considerations when choosing the right virtual data […]

Continue reading

Which in turn Windows Anti-virus is Right For You?

Zonal Secretary - Zone V |

If you have a windows PERSONAL COMPUTER, the built-in Windows […]

Continue reading

Choosing a Data Space Service with respect to Mergers and Acquisitions (M&A) Transactions

Zonal Secretary - Zone V |

While picking out a data place service, there are some […]

Continue reading

Mother board Management Software

Zonal Secretary - Zone V |

If you are a table of administrators looking to enhance […]

Continue reading